ไทย : English : MU Home |

facebook Twitter Home MUFS Sitemap Webmail
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล**OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO** Welcome to Mahidol University Faculty Senate**
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Mahidol University Faculty Senate
 
Role of universities for the 21st Century  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งรองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ฯ
ประจำปี 2560 ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2561
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.....................................................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ดร วัฒนกุลพานิชย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี คณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณะพยาบาลศาสตร์

.....................................................................................................................

ข่าวสภาคณาจารย์

ขอเชิญบุคลากร ม.มหิดล ร่วมส่งบทความ เรื่องราว และสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำลงข่าวสภาคณาจารย์

...รายละเอียดเพิ่มเติม
.....................................................................................................................

 
You are the visitor number
Free-counter-plus.com
Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand.

Tel : 66 (0) 2849-6000 (for Thai) , 66 (0) 2849-6232 (for Foreigner)
Last updated : Jun 13, 2013

ดาวน์โหลด เอกสารสำคัญ แบบฟอร์ม และมัลติมีเดีย