ไทย : English : MU Home | Home MUFS Sitemap Webmail
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 files  หน้าแรก  สมาชิกสภาคณาจารย์  ผู้บริหารสภาคณาจารย์

 
 
Assoc.Prof.Wanna Srirojanakul, M.D.
ประธานสภาคณาจารย์

ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
(Clin.Prof.Wanna Srirojanakul, M.D.)

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทรศัพท์ : 0-2419-7989-95
โทรสาร : 0-2411-3256
อีเมล : wanna5.111@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
วิสัญญีวิทยา, อนุสาขาระงับปวด (Anesthesiology, Pain Management)
     
 
Lecturer Thitikom Puapansawat, Ph.D.
รองประธานฯ
คนที่ 1

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
(Lecturer Thitikom Puapansawat, Ph.D.)

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
อีเมล : thitikom.pua@mahidol.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
(Mathematical Modeling)
 
Asst.Prof.Dusit Laohasinnarong D.V.M.
รองประธานฯ
คนที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
(Asst.Prof.Dusit Laohasinnarong D.V.M.)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-2441-5242 ต่อ 1511
โทรสาร : 0-2441-0937
อีเมล : dusit.lao@mahidol.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
เวชศาสตร์สุกร, เวชศาสตร์การผลิตสุกร
(Swine Medicine, Swine Production Medicine)

 
     
 
Asst.Prof.Jongdee To-im, Ph.D.
เลขาธิการ
สภาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม
(Asst.Prof.Jongdee To-im, Ph.D.)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-2441-5000 ต่อ 1232
โทรสาร : -
อีเมล : jongdee.toi@mahidol.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
(Environmental Informatics, Environmental Education, Science and Technology Education)
 
Asst. Prof. Charnyote Pluempitiwiriyawej, Ph.D.
รองเลขาธิการ
สภาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
(Asst.Prof.Charnyote Pluempitiwiriyawej, Ph.D.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0-2849-6399
โทรสาร : 0-2849-6399
อีเมล : charnyote.plu@mahidol.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การจัดการคลังข้อมูลและการขุดค้นเหมืองข้อมูล
(Data warehousing and data mining)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
You are the visitor number
Free-counter-plus.com
Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 662-849-6351-2
Last updated : Jun 13, 2013

 

ดาวน์โหลด