ไทย : English : MU Home |

facebook Twitter Home MUFS Sitemap Webmail
หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างสภาคณาจารย์
ข้อบังคับและระเบียบ
ผลงานปัจจุบันและที่ผ่านมา
การประชุม
สำนักงาน
รับเรื่องร้องเรียน
     
    สมาชิกสภาคณาจารย์
       
    ข่าวสภาคณาจารย์
       
    อาจารย์ตัวอย่าง
       
    อาจารย์ดีเด่นฯ ปอมท.
       
    รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
       
    สภาอาจารย์
       
    สภามหาวิทยาลัยมหิดล
       
    ส่วนงานอื่นๆ
       
    E-Meeting
     
       
       
       
       
       
 

files  หน้าแรก  ดาวน์โหลด [เรื่องทั่วไป]

 

เรื่องทั่วไป
 
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553"
รายละเอียด pdf
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2552"
รายละเอียด pdf
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552"
รายละเอียด pdf
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552"
รายละเอียด pdf
 
 

----------------------------------------
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [หน้าถัดไป]

 
 
 
 


diagnostico online por sintomas
Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 662-849-6351-2
Last updated : Jun 13, 2013

ดาวน์โหลด